ARTFUL network | Webdesign | Control4 - inteligentné domy | Hunter - automatické závlahy | Wiki o závlahach | Studentrent.sk | RESdvere.sk | Citaty.sk | ARTFUL network


Aký je postup pri realizácií závlahového systému?

Podrezávanie trávnika

Ak je už na pozemku, kde treba riešiť závlahu trávnik, mala by byť automatická závlaha navrhnutá tak, aby sa čo najmenej poškodil trávnik. V prípade ak je nutné inštalovať postrekovač do trávnika, je možné trávnik podrezať podrezávačom trávnika a následne po inštalácií závlahového systému vrátiť kobercový trávnik späť do vyrezanej plochy.

Výkop

by sa mal realizovať drážkovacím strojom do zeme. Výhoda oproti ručnému kopaniu je čas a hlavne spôsob akým drážkovací stroj kope. Vyhĺbi drážku širokú 12cm a hlbokú 35 až 40cm, pričom zeminu rozomelie a nezostávajú hrudy. Takto je jednoduchšie výkop zahrabať a zhutniť do pôvodného stavu. Aby nedochádzalo k nadmernému sadaniu pôdy.

Pozrite si video, ako stroj pracuje.

Samotná inštalácia automatickej závlahy

Dôležité je správne vytýčiť meracím koliečkom a špagátmi presné rozloženie postrekovačov.

Do výkopu sa umiestnia hadice pre jednotlivé vetvy a z nich tenšou hadicou odbočenia k samotným postrekovačom podľa návrhu. Postrekovač sa musí umiestniť do správnej výšky, aby nedošlo k ich poškodeniu pri používaní trávnika pripadne pri kosení.
Do šachty v ktorej budú elekroventily pre jednotlivé vetvy sa privedie hadica, ktorá je stále pod tlakom a z ktorej sa môžu napojiť hydranty na pozemku do ktorých sa dá pripojiť záhradná hadica.
Následne sa systém natlakuje a skontrolujú prípadne netesnosti. Potom výkop postupne zakopeme, po vrstvách ktoré zhutňujeme. Nakoniec systém po vetvách prepláchneme a nainštalujeme trysky, ktoré presne nastavíme.


Výsadba

Výsadba potrebuje tiež závlahu. Ideálna je kombinácia kvapkovej závlahy a bubblerov do kochlíkov.

Ušetrite si prácu

Robte na svojej záhradke, to čo máte radi a rutinu prenechajte na automatiku.

Zoznam komponentov

Výhody automatickej závlahy

  • Úspora vody
  • Úspora času
  • Rovnomerné rozprestrenie vlahy
  • Dokonalé prekrytie postrekovačov
  • Možnosť polievania v neprítomnosti
  • Netreba nič rozbalovať, baliť
  • O poznanie krajší trávnik
  • Komfort
  • Osvieženie v horúcich dňoch pre deti
  • Bezstarostné dovolenkovanie mimo domu

Riadiace jednotky

Ak je možné umiestniť jednotku do interieru, zvoľte túto možnosť. Samozrejme existujú aj externé jednotky, ale sú drahšie a nastáva otázka umiestnenia a ochrana polohou pred krádežou.

Postrekovače

Je veľa druhov: sprejové, rotačné, rôzne dostreky, spotreby. S voľbou sa teda treba obrátiť na špecialistov. Žiadajte od profesionálnej firmy návrh, ktorý je zhotovený podľa odporúčaní výrobcu.